Jaunais projekts Dzīvokļa pārplānošana (vienkāršotā renovācija)

Piedāvājam telpu pārplānošanu dzīvokļiem visa veida jaunajos projektos.


Process

1. Atsūtiet uz e-pastu nepieciešamos dokumentus un aprakstu par vēlamajām izmaiņām;
2. 1 dienas laikā izstrādājam vienkāršotās renovācijas projektu – apliecinājuma karti (tipveida dzīvokļiem Rīgā 129 EUR, Latvijā 149 Eur, pārējiem dzīvokļiem 179 EUR);
3. 10 dienu laikā saskaņojiet projektu būvvaldē (36 EUR) un sāciet pārplānošanas darbus;
4. Pēc pārplānošanas, Valsts Zemes Dienestā pasūtiet aktualizētu inventarizācijas lietu (1.4 EUR/m2).

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. Īpašumtiesību dokuments (zemesgrāmata, kadastra izziņa, nomas līgums);
2. Inventarizācijas lieta ar telpu plānu.

 

Projekta sastāvs:

1. Apliecinājuma karte;
2. Paskaidrojuma raksts;
3. Telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju;
4. Atbildīgā projektētāja apliecinājums.

 

Papildus prasības:

1. Būvinženiera apsekojums un atzinums – obligāts visiem projektiem (100 EUR);
2. VKPAI skaņojums, ja ēka atrodas kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā;
3. Telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts, ja ēka ir valsts kultūras piemineklis (200 EUR).

Partneri: