Lodžijas iestiklošanas projekts, likvidējot logu un durvis

Apraksts

Piedāvājam izstrādāt tehnisko projektu lodžijas iestiklošanai un pievienošanai dzīvojamai telpai, neskarot nesošo sienu, bet likvidējot loga un durvju rāmi + saskaņošanu būvvaldē. Būvprojekts tiek izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Būvprojektu izstrādā sertificēts arhitekts un būvinženieris.

 

Process

1. Atsūtiet uz e-pastu nepieciešamos dokumentus un aprakstu par vēlamajām izmaiņām;
2. 1 nedēļas laikā izstrādājam tehnisko projektu un 1 mēneša laikā saskaņojam būvvaldē (550 EUR);
3. 5 dienu laikā saņemiet būvatļauju (būvnodeva  ~100 EUR, apdrošināšana ~20 EUR) un sāciet pārplānošanas darbus;
4. Pēc pārplānošanas darbu veikšanas, nododiet telpas ekspluatācijā (pakalpojums tiek piedāvāts atsevišķi).

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. Īpašumtiesību dokuments (zemesgrāmata, kadastra izziņa, nomas līgums);
2. Inventarizācijas lieta ar telpu plānu;
3. Ēkas un telpu fotogrāfijas;
4. 51% visas ēkas dzīvokļu īpašnieku paraksti (sagatavosim veidlapu);
5. Pilnvara projektētājam (sagatavo būvvalde).

 

Iespējamās papildus prasības:

1. Radiatora pārvietošanas projekts (150 EUR);

2. Būvinženiera apsekojums un atzinums – obligāts visiem projektiem (350 EUR);

3. Būprojekta ekspertīze, ja ēka ir augstāka par 5 stāviem (350 Eur).

Partneri: