Lodžijas iestiklošanas projekts, nepievienojot dzīvoklim

Apraksts

Piedāvājam izstrādāt vienkāršoto projektu lodžijas iestiklošanai, nepievienojot dzīvoklim + saskaņošanu būvvaldē. Būvprojekts tiek izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Būvprojektu izstrādā sertificēts arhitekts un būvinženieris.

 

Process

1. Atsūtiet uz e-pastu nepieciešamos dokumentus un aprakstu par vēlamajām izmaiņām;
2. 1 nedēļas laikā izstrādājam vienkāršoto projektu – skici (450 EUR);
3. Saskaņojiet skici būvvaldē, kā arī rakstiski informējiet būvvaldi par lodžijas iestiklošanu, tad veiciet iestiklošanu.

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. Īpašumtiesību dokuments (zemesgrāmata, kadastra izziņa, nomas līgums);
2. Inventarizācijas lieta ar telpu plānu;
3. Ēkas un telpu fotogrāfijas;
4. 51% visas ēkas dzīvokļu īpašnieku paraksti (sagatavosim veidlapu).

 

Projekta sastāvs:

1. Ēkas vizuālā izskata attiecīgās fasādes lodžiju aistiklojuma skice;
2. Paskaidrojuma raksts;
3. Atbildīgā projektētāja apliecinājums.

Partneri: