Pirmskara māja Dzīvokļa pārplānošana (vienkāršotā renovācija)

Raksturojums

Pirmskara ēkas ir būvētas laika posmā līdz 2. pasaules karam. To būvniecībā galvenokārt ir izmantoti sekojoši materiāli: dolomītakmens, laukakmeņi, māla ķieģeļi. Griestu augstums virs 2.5m līdz pat 3.7m.

Nepārveidotajiem dzīvokļiem, galvenokārt saimnieku mājās, bieži vien ir divas ieejas (agrāk vienu ieeju izmantoja dzīvokļa saimnieki, otru kalpotāji). Ēkas ir līdz 6 stāvus augstas. Dzīvokļiem pirmskara ēkās istabu platības ir lielas, izņemot meitu (kalpotāju) istabas, kas ir mazas.

 

Kopējais raksturojumsdolomītakmens, laukakmeņi, māla ķieģeļi
Lodžija: nav
Balkons:  ir
Stāvi: 2-6 stāvi
Stāva augstums: 2.50-3.70m
Lifts: nav
Atkritumu vads: nav 

Process

1. Atsūtiet uz e-pastu nepieciešamos dokumentus un aprakstu par vēlamajām izmaiņām;
2. 1 dienas laikā izstrādājam vienkāršotās renovācijas projektu – apliecinājuma karti (tipveida dzīvokļiem Rīgā 129 EUR, Latvijā 149 Eur, pārējiem dzīvokļiem 179 EUR);
3. 10 dienu laikā saskaņojiet projektu būvvaldē (36 EUR) un sāciet pārplānošanas darbus;
4. Pēc pārplānošanas, Valsts Zemes Dienestā pasūtiet aktualizētu inventarizācijas lietu (1.4 EUR/m2).

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. Īpašumtiesību dokuments (zemesgrāmata, kadastra izziņa, nomas līgums);
2. Inventarizācijas lieta ar telpu plānu.

 

Projekta sastāvs:

1. Apliecinājuma karte;
2. Paskaidrojuma raksts;
3. Telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju;
4. Atbildīgā projektētāja apliecinājums.

 

Iespējamās papildus prasības:

1. Būvinženiera apsekojums un atzinums, ja nav iespējams noteikt, vai skartās sienas ir nenesošas (100 EUR);
2. Apakšējā dzīvokļa īpašnieka skaņojums, ja WC tiek pārnesta virs dzīvojamām telpām;
3. Inženiertīklu shēma, ja veidots jauns inženiertīklu pieslēgums ūdensvadam un kanalizācijai (100 EUR);
4. VKPAI skaņojums, ja ēka atrodas kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā;
5. Telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts, ja ēka ir valsts kultūras piemineklis (100 EUR).

Partneri: