Specprojekts Dzīvokļa pārplānošana (vienkāršotā renovācija)

Vienistabas dzīvoklis
Divistabu dzīvoklis
Trīsistabu dzīvoklis
Četristabu dzīvoklis

Raksturojums

Specprojektu nami Rīgā ir katrā rajonā, taču dažās vietās, kur savulaik attīstīta plaša sērijveida apbūve, šo namu ir mazāk. Specprojektus nevar uzskatīt par atsevišķu sēriju modifikācijām - daži no pašiem pirmajiem specprojektiem veidoti uz sērijveida namu arhitektoniskās bāzes, bet tas drīzāk ir izņēmums. Laikā, kad pilsētā bija attīstīta paneļnamu būvniecība, specprojektiem izmantoja citus materiālus - parasti šīs mājas izceļas ar to, ka būvētas no ķieģeļiem, tādējādi atkrīt daudzas paneļmājām raksturīgās problēmas - siltuma un hidroizolācija.

 

Kopējais raksturojums:  ķieģeļu + paneļu
Lodžija: ir
Balkons:  nav
Stāvi: 5. 7 vai 9 stāvi
Stāva augstums: 2.50m
Lifts: ir
Atkritumu vads: ir 

Process

1. Atsūtiet uz e-pastu nepieciešamos dokumentus un aprakstu par vēlamajām izmaiņām;
2. 1 dienas laikā izstrādājam vienkāršotās renovācijas projektu – apliecinājuma karti (tipveida dzīvokļiem Rīgā 129 EUR, Latvijā 149 Eur, pārējiem dzīvokļiem 179 EUR);
3. 10 dienu laikā saskaņojiet projektu būvvaldē (36 EUR) un sāciet pārplānošanas darbus;
4. Pēc pārplānošanas, Valsts Zemes Dienestā pasūtiet aktualizētu inventarizācijas lietu (1.4 EUR/m2).

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. Īpašumtiesību dokuments (zemesgrāmata, kadastra izziņa, nomas līgums);
2. Inventarizācijas lieta ar telpu plānu.

 

Projekta sastāvs:

1. Apliecinājuma karte;
2. Paskaidrojuma raksts;
3. Telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju;
4. Atbildīgā projektētāja apliecinājums.

 

Iespējamās papildus prasības:

1. Būvinženiera apsekojums un atzinums, ja nav iespējams noteikt, vai skartās sienas ir nenesošas (100 EUR);
2. Apakšējā dzīvokļa īpašnieka skaņojums, ja WC tiek pārnesta virs dzīvojamām telpām;
3. Inženiertīklu shēma, ja veidots jauns inženiertīklu pieslēgums ūdensvadam un kanalizācijai (100 EUR);
4. VKPAI skaņojums, ja ēka atrodas kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā;
5. Telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts, ja ēka ir valsts kultūras piemineklis (100 EUR).

Partneri: