Telpu statusa maiņa | lietošanas veida maiņa

Apraksts

Palīdzēsim samazināt nekustamā īpašuma nodokli, mainot komerctelpu statusu uz dzīvojamo telpu statusu. Vai tieši otrādāk, ja Jums ir neatbilstoša statusa telpas, bet vēlaties nodarboties ar uzņemējdarbību, tad veiksim telpu statusa maiņu atbilstoši Jūsu iecerēm. telpu statusu.

 

Process


1. Atsūtiet uz e-pastu nepieciešamos dokumentus un aprakstu par vēlamajām izmaiņām;
2. 1 dienas laikā izstrādājam vienkāršoto projektu telpu statusa maiņai – apliecinājuma karti (299 EUR);
3. 10 dienu laikā saskaņojiet projektu būvvaldē (45 EUR);
4. Pēc saskaņošanas, Valsts Zemes Dienestā pasūtiet aktualizētu inventarizācijas lietu (1.4 EUR/m2).

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. Īpašumtiesību dokuments (zemesgrāmata, kadastra izziņa, nomas līgums);
2. Inventarizācijas lieta ar telpu plānu.

 

Projekta sastāvs:

1. Apliecinājuma karte;
2. Paskaidrojuma raksts;
3. Telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju;
4. Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksts (komerctelpām);
5. Atbildīgā projektētāja apliecinājums.

 

Iespējamās papildus prasības:

1. Vienkāršotās renovācijas projekts, ja telpu plānojums ir neatbilstošs paredzētajam statusam;
2. Būvinženiera apsekojums un atzinums, ja nav iespējams noteikt, vai skartās sienas ir nenesošas (100 EUR);
3. Apakšējā dzīvokļa īpašnieka skaņojums, ja WC tiek izvietota virs dzīvojamām telpām;
4. Inženiertīklu shēma, ja veidots jauns inženiertīklu pieslēgums ūdensvadam un kanalizācijai (100 EUR);
5. VKPAI skaņojums, ja ēka atrodas kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā;
6. Telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts, ja ēka ir valsts kultūras piemineklis (100 EUR).

Partneri: